You are hereSPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW

SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW


By aneta.ofman - Posted on 10 marzec 2021

dr Waldemar Brenda Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu wziął udział spotkaniu online dotyczącym m.in. założeń do programu pn. „Samorząd 3.0.- Rozwój bez barier” oraz planowanych programów rządowych dedykowanych samorządom.

Zamysł nowego programu jak i wachlarz propozycji innych planowanych do uruchomienia w najbliższym roku programów rządowych przedstawili minister Michał Cieślak- członek Rady Ministrów oraz Wicewojewoda Warmińsko- Mazurski Sławomir Sadowski.
Projekt Samorząd 3.0. dotyczyć ma identyfikacji barier w rozwoju samorządów. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe i pozarządowe oraz obywatele, mogą nadsyłać propozycje do programu do 31 maja 2021 r. na e-mail samorzad@kprm.gov.pl lub na adres KPRM. Zgodnie z założeniami propozycje powinny być ukierunkowane na ułatwienie realizacji inwestycji rozwojowych i o znaczeniu pożytku publicznego, nowe źródła finansowania samorządów oraz poprawę jakości usług publicznych.

Propozycje spotkały się z zainteresowaniem ale również wieloma pytaniami i wątpliwościami samorządowców. Autorską koncepcję ministra Cieślaka można uznać za pewien centralny drogowskaz w zakresie wspierania społeczności lokalnych, ale również zwiększenia poziomu komunikacyjnego między rządem a samorządem.

Spotkanie, w którym uczestniczyło 110 przedstawicieli samorządów z obszaru województwa warmińsko- mazurskiego, odbyło się 10 marca br.Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE