You are hereSpotkanie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej

Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej


By elzbieta.czaporowska - Posted on 17 czerwiec 2021Wsparcie zatrudnienia i integracji społecznej osób, które dotknęło wykluczenie społeczne, lub którym taki rodzaj wykluczenia grozi, to temat spotkania Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej.Trwają prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej. Obecnie jest on poddawany konsultacjom społecznym. Ważne kwestie w projekcie ustawy dotyczą podmiotów społecznych: statusu, sposobu rejestracji i sprawozdawczości. Ustawa przewiduje również formy współpracy podmiotów społecznych z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym ważne kwestie zlecania realizacji usług społecznych.

Spotkanie miało miejsce w dniu 17 czerwca w sali konferencyjnej piskiego Starostwa. Odbyło się w formule stacjonarnej, co spotkało się z pozytywnym odzewem wszystkich uczestników spotkania, przedkładających taką formę zamiast spotkań on-line. Również dr Waldemar Brenda, który w imieniu Zarządu Powiatu w Piszu przywitał przybyłych gości oraz uczestniczył w spotkaniu, podkreślił, jak ważny jest długo wyczekiwany powrót do realnego kontaktu oraz wymiany zdań „na żywo”. Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu wskazał rynek usług społecznych, skierowanych na zaspokojenie potrzeb społecznych, jako ważny obszar współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządami.

Dyskusja uczestników spotkania – przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i centrów integracji społecznej z terenu powiatu piskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu toczyła się wokół koncepcji przedsiębiorstwa społecznego w myśl procedowanego projektu ustawy o ekonomii społecznej. Spostrzeżenia i wnioski wypracowane podczas spotkania zostaną zgłoszone jako uwagi do projektu ustawy w trybie przewidzianym na konsultacje przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. .

Przedsiębiorstwo społeczne skupia się na celach społecznych, a nie na zyskach. Integruje i włącza do społeczeństwa tych, którym z różnych względów zagraża wykluczenie społeczne, lub którzy wykluczenia już doświadczają. Do tej pory nie zostało oficjalnie zdefiniowane w polskim prawodawstwie. .

Spotkanie to już kolejna inicjatywa zrealizowana we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzonym przez Stowarzyszenie Adelfi.


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE