You are hereSpotkanie informacyjne w ramach ogłoszonego konkursu ofert

Spotkanie informacyjne w ramach ogłoszonego konkursu ofert


By aneta.ofman - Posted on 10 marzec 2020

Przedstawiciele organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego mieli okazję zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji w ogłoszonym konkursie ofert. Spotkanie informacyjne odbyło się 9 marca w piskim starostwie.

Uczestników przywitał przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda, który podkreślił, jak ważna jest wymiana informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi powiatu piskiego i samorządem.

Spotkanie miało na celu przybliżenie zasad przyznawania dotacji na podstawie ogłoszonego 26 lutego br. przez Zarząd Powiatu w Piszu otwartego konkursu ofert. Pracownicy Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu omówili rodzaje zadań, terminy składania ofert i realizacji zadań. Zebranym przedstawiono również przykład wypełnienia oferty konkursowej.

W dalszej części spotkania poinformowano o możliwości skorzystania z dofinansowania w trybie małych zleceń.
Na zakończenie zaprezentowano formy współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

Przypominamy, że oferty na realizację zadań w ramach konkursu składać można do 23 marca.

Informacje o dotacjach Zarządu dostępne są na stronie Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Piskiego.

Poniżej do pobrania materiały pomocnicze ze spotkania.

/E. Cz./

oferta konkursowa - przykład wypełnienia

opis_faktur

rozliczenie pracy społecznejKlauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE