You are hereSPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT


By aneta.ofman - Posted on 03 marzec 2020

Starosta Piski informuje, że w dniu

9 marca o godz. 15.30

w sali konferencyjnej starostwa
odbędzie się spotkanie informacyjne,

które dotyczyć będzie zasad przyznawania dotacji w ramach ogłoszonego konkursu ofert, w tym sposobu wypełnienia oferty konkursowej. Omówione zostaną również formy współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu: telefonicznie 87 4254762 lub e-mailowo promocja@powiat.pisz.pl.wykorzystano grafikę ze źródła: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/biznes

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE