You are hereRoczna narada podsumowująca rok szkolny 2020/2021

Roczna narada podsumowująca rok szkolny 2020/2021


By aneta.ofman - Posted on 01 lipiec 2021


Zakończenie roku szkolnego stanowi idealny czas na dokonywanie stosownych podsumowań i analiz. Jest to również okres bardzo istotny dla kadry zarządzającej i jednocześnie dla sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w którym podejmowane są próby wyznaczania kierunków działań w nadchodzącym roku szkolnym, oczywiście na podstawie wyników wcześniej dokonanych podsumowań.
Podsumowania w tym zakresie dokonał również Powiat Piski.


W poniedziałek, 28 czerwca 2021 roku odbyła się narada- szkolenie poświęcone podsumowaniu roku szkolnego 2020/2021.

Zagadania z zakresu „Kryteria podziału subwencji oświatowej na 2021r. oraz możliwości pozyskania środków z rezerwy ogólnej i subwencji oświatowej” przedstawiła Pani Czesława Kunkiewicz – Waligóra Radca w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ponadto, sytuację finansową szkół i placówek w bieżącym roku przedstawiła Skarbnik Powiatu Barbara Koprowska.

Jak wynikło podczas prowadzonej dyskusji, był to trudny rok, niosący wiele nowych wyzwań związanych z koniecznością przejścia nauki stacjonarnej na zdalną. Ważnym elementem wsparcia zarówno uczniów jak i nauczycieli w związku z tym, okazał się fakt, że Powiat Piski pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa środki na doposażenie uczniów i nauczycieli w laptopy służące do pracy zdalnej. Istotną kwestią, jaką poruszono również podczas spotkania było omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych w obliczu nowego roku szkolnego.

W spotkaniu, poza dyrektorami szkół i placówek oświatowych Powiatu Piskiego, udział wzięli Starosta Piski Andrzej Nowicki, Wicestarosta Piski Marek Wysocki, członek Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE