You are herePunkt RSWI

Punkt RSWI


By admin - Posted on 05 styczeń 2010

PUNKT RSWI w PISZU

18 stycznia dokonano uroczystego otwarcia Powiatowego Punktu Kontaktowego Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Otwarcia dokonała prezes agencji, p. Bożena Cebulska, która przedstawiła cele samej agencji, jak i zadania stojące przed samorządami i punktem informacyjnym. Współpraca pomiędzy powiatem, agencją i gminą powinna przynieść efekty w postaci jak największej ilości wniosków o środki europejskie przeznaczone na wspieranie sektora MSP, a w szczególności nowo powstające podmioty gospodarcze. Zadaniem punktu kontaktowego jest udostępnienie wiedzy na temat dostępnych środków, pomoc w przygotowaniu wniosków i ułatwienie procedury aplikacji. Aby usprawnić pracę punktu, w najbliższym czasie zatrudniona zostanie druga osoba.

W tym samym dniu w starostwie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne w którym wzięło udział około 40 przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Punkt mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu, pok. nr 17.

tel./fax 87/424 12 37 e-mail pk_pisz@rswi-olsztyn.pl

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE