You are herePrzejrzysty Powiat Pisz

Przejrzysty Powiat Pisz


By admin - Posted on 05 styczeń 2010

4 marca 2006 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą akcji „Przejrzysta Polska”.

Przejrzysty Powiat Pisz

Starostwo Powiatowe w Piszu jest laureatem programu i otrzymało certyfikat poświadczający wypełnienie wszystkich zadań obligatoryjnych. Program „Przejrzysta Polska” stawiał sobie za cel wyłonienie spośród prawie 3 tysięcy urzędów gminnych i powiatowych tych, które potrafiły będą zrealizować 6 zadań w oparciu o zasady:

1. Zasada przejrzystości – opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.

2. Zasada braku tolerancji dla korupcji – wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu powiatowego.

3. Zasada partycypacji społecznej – opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

4. Zasada przewidywalności – opracowanie materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy.

5. Zasada fachowości – wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie, z wymogiem konkursów na stanowiska kierownicze.

6. Zasada rozliczalności – wydanie informatora budżetowego dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Należy zaznaczyć, że jesteśmy jednym z 15-stu urzędów z terenu naszego województwa, które przystąpiły do programu i wypełniły wszystkie zadania.

Informujemy również, ze akcja przejrzysta będzie kontynuowana, a udział w niej wezmą te jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały certyfikat Starostwo Powiatowe w Piszu może pochwalić się takim dokumentem. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania będą się przyczyniać do podniesienia poziomu i jakości obsługi petentów, tak aby wszyscy mieli poczucie, że powiat chce pomagać swoim obywatelom-powiedział starosta Jacek Zarzecki.

Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE