You are herePrzedłużenie terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu

Przedłużenie terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu


By aneta.ofman - Posted on 13 marzec 2020


KOMUNIKAT nr 4 z dn. 13.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGOInformujemy, że zmianie ulegają terminy: składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły w załączeniu.


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE