You are herePROSIMY O UDZIAŁ W ANKIECIE

PROSIMY O UDZIAŁ W ANKIECIE


By aneta.ofman - Posted on 07 sierpień 2020

Drodzy Mieszkańcy Powiatu!

Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030, w skład którego wchodzą powiaty: piski, szczycieński, nidzicki i działdowski.

Obecnie, w związku z pracami nad projektem strategii, chcemy prosić Państwa o wzięcie udziału w anonimowym sondażu, który posłuży do zidentyfikowania problemów i opracowania kierunków rozwoju powiatu piskiego.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Piskiego,

W dniu 30 lipca br. w Szczytnie podpisana została umowa na opracowanie metodą ekspercko-partycypacyjną projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 dla obszaru powiatów: szczycieńskiego, działdowskiego, nidzickiego i piskiego. W ramach strategii wypracowane zostaną wspólne kierunki rozwoju dla wspomnianego obszaru.
Jedną z możliwości wspólnych działań inwestycyjnych jest poprawa dostępności komunikacyjnej Południowych Mazur, w tym powiatu piskiego wraz ze wszystkimi gminami wchodzącymi w jego skład.
Obecnie, w związku z pracami nad projektem strategii chciałbym prosić Państwa o wzięcie udziału w anonimowym sondażu.
Ma on na celu zebranie opinii mieszkańców powiatu piskiego na szereg tematów związanych z problemami i potrzebami rozwojowymi w naszym powiecie.
Państwa ocena posłuży do zidentyfikowania problemów i opracowania kierunków rozwoju powiatu piskiego.

Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mazury_mieszkancy.

Ankietę można wypełniać do dnia 20 sierpnia br.

Licząc na Państwa zaangażowanie i czynne uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju naszego powiatu, pozostaję z poważaniem

Starosta Piski
Andrzej Nowicki


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE