You are herePROGRAM PHARE 2002

PROGRAM PHARE 2002


By admin - Posted on 06 listopad 2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła terminy składania wniosków do Programów Phare 2002.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła terminy składania wniosków do Programów Phare 2002, dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw na:

1. DOTACJE NA INWESTYCJE:

  • Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - dotacja na wdrażanie nowoczesnych technologii lub innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji lub usług

  • Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - przeznaczony na szeroko pojęte inwestycje,

  • Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP Program Rozwoju BHP - dotacja na zakup ochronnego sprzętu i wyposażenia lub wymianę sprzętu niezgodnego z wymogami BHP.

2. DOTACJE NA USŁUGI DORADCZE:

  • Fundusz Wsparcia na Doradztwo,

  • Program Rozwoju Przedsiębiorstw,

  • Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych,

  • Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw,

  • Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP Program Rozwoju BHP - dotacja na doradztwo.

Pełna informacja o wszystkich programach wraz z wzorami wniosków, dostępna jest na stronie www.parp.gov.pl

Uwaga!!!

Wyższe niż dotychczas dofinansowanie inwestycji do 50%, oraz kwotowo do 100 000 Euro.
Zniesiono wymóg współfinansowania inwestycji z kredytu bankowego.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE