You are herePOWSZECHNY PUNKT SZCZEPIEŃ, 28.04.2021

POWSZECHNY PUNKT SZCZEPIEŃ, 28.04.2021


By aneta.ofman - Posted on 29 kwiecień 202128 kwietnia w siedzibie starostwa miało miejsce spotkanie dotyczące POWSZECHNEGO PUNKTU SZCZEPIEŃ


Celem zorganizowanego z inicjatywy Starosty Piskiego spotkania było omówienie z Burmistrzami działań związanych z realizacją szczepień w Punkcie, którego uruchomienie zaplanowano z dniem 4 maja.

.

Starosta podziękował Burmistrzom za aktywne działania ze strony samorządów gminnych i włączenie się w proces usprawnienia pracy Punktu, organizując dla mieszkańców swoich gmin miedzy innymi rejestrację na szczepienia a także dowóz osób, które taką potrzebę wykażą. Jak podkreślił Starosta sprawne i płynne funkcjonowanie Powszechnego Punktu Szczepień pozwoli na jak najszybsze zaszczepienie wszystkich chętnych a co z kolei wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu piskiego. Jak nadmienił Starosta, zaletą Punktu jest fakt, że możliwe będzie obsługiwanie dziennie 500 i więcej chętnych na szczepienia. podkreślił również fakt, że lokalizacja Punktu jest nieprzypadkowa, gdyż warunki tego miejsca pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowników oferując przede wszystkim odpowiednią przestrzeń i wentylację pomieszczeń ale również dojazd. Ograniczenia w funkcjonowaniu Punktu podyktowane będą jedynie godzinami jego pracy i dostępnością dostaw szczepionek.

Każdy z Burmistrzów podtrzymał wolę wsparcia funkcjonowania Punktu oraz kontynuowania działań mających na celu dotarcie do jak największej liczby osób chętnych na szczepienie i pomoc w realizacji szczepień tym mieszkańców, którzy takiego wsparcia będą potrzebowali.

Przy okazji spotkania Starosta Andrzej Nowicki kolejny raz w imieniu Zarządu i Rady Powiatu podziękował Burmistrzom za wsparcie, które płynęło do Szpitala w ostatnim trudnym dla wszystkich covidowym czasie. Między innymi dzięki temu kondycja piskiego Szpitala ma się na tyle dobrze by mógł funkcjonować i w dalszym ciągu rozwijać i wzmacniać poziom swoich usług. Wspominając bieżąco realizowaną inwestycję przebudowy i rozbudowy oddziału zakaźnego, Starosta wspominał o ogromnym wsparciu m.in. Posła Jerzego Małeckiego, który znacząco przyczynił się do przeznaczenia w rządowym budżecie prawie 7 mln na ten cel. Starosta poprosił dyrektora szpitala o przekazanie informacji nt. stanu realizacji zadania.

Jak wskazał Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu Marek Skarzyński, na dzień dzisiejszy zakończono stan surowy realizowanych prac budowlanych, do 15 lipca inwestycja zostanie ukończona wraz z wyposażeniem oddziału. Dyrektor Skarzyński podkreślił wagę inwestycji, jak zaznaczył, w naszym Szpitalu powstanie bezpieczny obszar do prowadzenie chorób zakaźnych, będzie to jeden z czterech najbardziej nowoczesnych oddziałów zakaźnych w województwie, a wysoka jakość wyposażenia będzie wyróżniała oddział na tle pozostałych. Fakt ten dobrze rokuje na przyszłość funkcjonowania naszego Szpitala, dodał dyrektor Skarzyński podsumowując wątek oddziału zakaźnego.

Wracając w dalszej wypowiedzi do tematu Powszechnego Punktu Szczepień, dyrektor Skarzyński podkreślił, że Powiat Piski wraz ze Szpitalem zrobili wszystko co było w ich mocy aby ten Punkt przygotować, nadmienił też, że szczepienia mają sens i już widać ich efekty w powiecie piskim, choć wskaźnik zachorowań jest nadal duży to w piskich statystykach zauważyć można spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa i jest to z pewnością efekt zaszczepienia części mieszkańców regionu. Dlatego ważne jest aby wszczepić jak największy wskaźnik populacji powiatu piskiego co pozwoli nam szybciej wrócić do funkcjonowania sprzed epidemii.

Uczestnicząca w spotkaniu dr Małgorzata Karpińska– Karwowska, Naczelna Pielęgniarka i jednocześnie, ze strony Powiatu Piskiego i Szpitala Powiatowego w Piszu, koordynator Powszechnego Punktu Szczepień podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej i szybkiej organizacji Punktu, podkreślając zaangażowanie pracowników personelu medycznego i niemedycznego Szpitala, dyrektora i pracowników I LO w Piszu a także pracowników Powiatu Piskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

W tym miejscu swoje podziękowania wszystkim zaangażowanym i oddelegowanym do pracy w Punkcie przekazał również Starosta Andrzej Nowicki, podkreślając, że właśnie dzięki tym osobom w tak krótkim czasie udało się zrobić tak dużo i to właśnie dzięki nim przygotowania do uruchomienia punktu zostały właściwie zakończone.

Starosta przekazał swoje podziękowania również Skarbnik Powiatu p. Barbarze Koprowskiej, która od początku epidemii sprawnie i elastycznie podejmuje niezbędne działania w budżecie powiatu by jak najsprawniej można było realizować zadania na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii.

W końcowej części spotkania jego uczestnicy udali się do budynku sali gimnastycznej I LO w Piszu, gdzie został usytuowany Powszechny Punkt Szczepień aby zapoznać się z techniczną stroną organizacji Punktu oraz zasadami realizacji szczepień w tym miejscu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Piski Andrzej Nowicki, Wicestarosta Piski Marek Wysocki, członek Zarządu Powiatu dr Waldemar Brenda, Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz Irena Jatkowska, dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu Marek Skarzyński, z-ca dyr. ds. lecznictwa: lek. med. Krzysztof Woźniak, Naczelna Pielęgniarka i jednocześnie koordynator Powszechnego Punktu Szczepień dr Małgorzata Karpińska– Karwowska, Burmistrz Białej Piskiej Beata Sokołowska, Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski, Burmistrz Rucianego- Nidy Piotr Feliński, reprezentujący Burmistrza Orzysza- p.Witold Staniszewski, Skarbnik Powiatu Barbara Koprowska, Sekretarz Powiatu Edyta Polak.
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE