You are herePOWIAT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW TRANSGRANICZNYCH

POWIAT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW TRANSGRANICZNYCH


By aneta.ofman - Posted on 11 grudzień 2020

KOLEJNE DOBRE PRZEDŚWIĄTECZNE WIEŚCI DLA POWIATU PISKIEGO!

W dniu 11 grudnia otrzymaliśmy wiadomość o dofinansowaniu projektu pn. "The cultural heritage says about us".

Całkowity koszt projektu wynosi 746 161,24 euro, z czego dofinansowanie stanowi 85% kosztów projektu.

Po stronie Powiatu Piskiego koszt projektu wynosi 484 751, 72 euro, wkład własny stanowi 15% kosztów.
Powiat Piski jest Liderem projektu pn. "The cultural heritage says about us" ("Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe") i będzie go realizował wspólnie z naszym litewskim Partnerem Gimnazjum rejonu Alytus w Butrimonysie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.

Jego celem jest zachowanie, ochrona i wzmocnienie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym. Przewiduje działania w obiektach dziedzictwa kulturowego znajdujących się na obszarze przygranicznym: w Pranie (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku działań inwestycyjnych nastąpi ogólna wymiana wystawy w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, po stronie litewskiej natomiast część pomieszczeń Centrum Kultury w Butrimonysie zostanie zaadaptowana na Muzeum Etnograficzne Butrimonysa. Ponadto, w ramach projektu nastąpi konserwacja zbiorów muzealnych obu placówek a pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenie.

Projekt kontynuuje działania promocyjne na rzecz regionu przygranicznego Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako wspólnego celu turystycznego.Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE