You are herePowiat otrzymał dofinansowanie na budowę siłowni zewnętrznej

Powiat otrzymał dofinansowanie na budowę siłowni zewnętrznej


By aneta.ofman - Posted on 01 październik 2020


15 września podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie operacji pn. "Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu".

Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W ramach operacji powstanie ogólnodostępne i niekomercyjne miejsce spotkań mieszkańców i turystów sprzyjające aktywności fizycznej i umysłowej. Projekt obejmuje stworzenie rekreacyjnej strefy przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszu.

Miejsce zostanie wydzielone i zagospodarowane w taki sposób, by każdy mógł skorzystać z powstałej infrastruktury, w sposób niezakłócający pracy szkoły.
W ramach projektu obszar przy ILO Pisz zostanie wyposażony w siłownię typu street workout pozwalającą na rozwój aktywności fizycznej oraz w elementy służące do odpoczynku, spokojnego rozwoju umysłowego: stół do gier planszowych i karcianych (szachy, chińczyk, itp.).

Elementem dodatkowym będą tablice informujące o rybackim dziedzictwie rybackim.


Całkowity koszt operacji wynosi: 94 942,65 zł.
Zarząd Województwa przyznał Powiatowi Piskiemu pomoc finansową na realizację operacji w wysokości 85% kosztów całkowitych zadani, tj. 80 701 zł, z czego 68 595,85 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR, pozostała kwota stanowi publiczne środki krajowe,
- wkład własny Powiatu Piskiego wyniesie 15% kosztów całkowitych zadania.

Operacja pn. BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PISZU realizowanej w ramach celu operacyjnego: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Operacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE