You are herePosiedzenie Powiatowego Zespołu Szybkiego Reagowania

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Szybkiego Reagowania


By admin - Posted on 05 styczeń 2010

W dniu 10 marca b.r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu, który od dnia dzisiejszego będzie funkcjonował jako Piski Zespół Szybkiego Reagowania. Ustalenie ostatecznej nazwy było jednym z elementów spotkania.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Szybkiego Reagowania

W dniu 10 marca b.r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu, który od dnia dzisiejszego będzie funkcjonował jako Piski Zespół Szybkiego Reagowania. Ustalenie ostatecznej nazwy było jednym z elementów spotkania. Ponadto, w ramach PZSR utworzono dwa podzespoły: Zespół Wsparcia Koleżeńskiego i Zespół Wsparcia Konkurencyjności. Kolejnym etapem pracy było wyłonienie liderów poszczególnych grup.

Piski Zespół Szybkiego Reagowania:

- przewodniczący -Tomasz Sulima, Wicestarosta Powiatu Piskiego;

- w-ce przewodnicząca - Wioletta Śląska-Zyśk, Dyrektor PUP w Piszu;

- w-ce przewodniczący - Jacek Potaś, NSZZ „Solidarność”;

Zespół Wsparcia Koleżeńskiego:

- przewodniczący - Jacek Potaś;

- w-ce przewodniczący - Wojciech Zyskowski, pracodawca;

Zespół Wsparcia Konkurencyjności:

- przewodnicząca - Wioletta Śląska-Zyśk;

- w-ce przewodnicząca - Jolanta Kozioł, pracodawca.

Na spotkaniu omówiono także szczegóły dotyczące przygotowań do planowanej na dzień 19 kwietnia Konferencji Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, która odbędzie się w piskim PDK. Uczestnicy przedyskutowali zarys programu Konferencji. Ustalono również wykaz pracodawców z terenu powiatu piskiego, przedstawicieli jednostek samorządowych, osób i instytucji, które będą zaproszone na ww. konferencję.

Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE