You are hereOTWARTY KONKURS OFERT NA ROK 2021

OTWARTY KONKURS OFERT NA ROK 2021


By elzbieta.czaporowska - Posted on 29 kwiecień 2021


Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie lub powierzenie
realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie:
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
kultury fizycznej i turystyki
oraz promocji i ochrony zdrowia
.

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w następujących obszarach:

  1. kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
  2. kultura fizyczna i turystyka
  3. promocja i ochrona zdrowia

Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2021 r.

Załączniki:

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu Nr 25/96/2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Piszu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie – wzór oferty

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie – wzór umowy

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie – wzór sprawozdania

Program współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2021


Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-62; osoba do kontaktu: Elżbieta Czaporowska
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE