You are hereObszar Funkcjonalny Południowe Mazury – trwają prace nad strategią rozwoju

Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury – trwają prace nad strategią rozwoju


By aneta.ofman - Posted on 28 sierpień 2020


26 sierpnia br. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego dla obszaru powiatu piskiego do prac nad strategią rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury.

W siedzibie starostwa zebrali się członkowie zespołu roboczego wraz ze Starostą Andrzejem Nowickim, reprezentantami poszczególnych gmin powiatu piskiego oraz przedstawicielem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner.

Na spotkaniu podsumowano złożone dotychczas przez podmioty z powiatu piskiego propozycje projektów do ujęcia w strategii rozwoju oraz nakreślono główne dziedziny tematyczne, wokół których koncentrować się będzie diagnoza i strategia rozwoju. Przyjęto także plan najbliższych działań nad opracowaniem strategii.

W trakcie rozmów Starosta Andrzej Nowicki podkreślił znaczenie inicjatywy Południowe Mazury dla poprawy sytuacji komunikacyjnej w południowej strefie województwa warmińsko- mazurskiego. Chodzi o zapewnienie połączenia drogowego trasy S7 z budowaną obecnie trasą „Via Baltica” w oparciu o wspólne działanie czterech powiatów (działdowski, nidzicki, szczycieński i piski). Zapewniłoby ono połączenie komunikacyjne Południowych Mazur z Mazowszem. Jest to niezwykle istotne dla każdego z czterech powiatów, w tym dla powiatu piskiego.

Przypominając, 28 czerwca 2019 r. Starosta Piski mając na uwadze podobny charakter uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych oraz istniejące powiązania komunikacyjne między powiatami i regionem Mazowsza Północnego, podpisał wstępne porozumienie z Powiatami Szczycieńskim, Działdowskim i Nidzickim , wyrażając tym samym chęć wzajemnej współpracy w zakresie opracowania założeń ww. inicjatywy. Uchwałą nr XVI/120/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 styczna 2020 r. radni wyrazili zgodę na realizację w ramach współpracy i finansowania opracowania dokumentu strategii rozwoju dla tego obszaru funkcjonalnego. Dzięki temu, w czerwcu br. zostało podpisane właściwe porozumienie dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje

 

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE