You are hereObszar Funkcjonalny Południowe Mazury - ponadlokalna współpraca dla realizacji wspólnych celów

Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury - ponadlokalna współpraca dla realizacji wspólnych celów


By aneta.ofman - Posted on 31 lipiec 2020Starosta Andrzej Nowicki, w dniu 30 lipca w Szczytnie, wziął udział w spotkaniu, na którym podpisano umowę z Wykonawcą dokumentu „Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.Przypominając, 28 czerwca 2019 r. Starosta Piski mając na uwadze podobny charakter uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych oraz istniejące powiązania komunikacyjne między powiatami i regionem Mazowsza Północnego, podpisał wstępne porozumienie z Powiatami Szczycieńskim, Działdowskim i Nidzickim , wyrażając tym samym chęć wzajemnej współpracy w zakresie opracowania założeń ww. inicjatywy. Uchwała nr XVI/120/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 styczna 2020 r. radni wyrazili zgodę na realizację w ramach współpracy i finansowania opracowania dokumentu strategii rozwoju dla tego obszaru funkcjonalnego. Dzięki temu, w czerwcu br. zostało podpisane właściwe porozumienie dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030.

Podpisana umowa zakłada opracowanie metodą ekspercko-partycypacyjną projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 dla obszarów Powiatów Szczycieńskiego, Działdowskiego, Nidzickiego i Piskiego. W ramach strategii wypracowane zostaną wspólne kierunki rozwoju dla całego obszaru Południowych Mazur. Jedną z najważniejszych możliwości wspólnych działań inwestycyjnych jest poprawa dostępności komunikacyjnej Południowych Mazur, w tym powiatu piskiego.

Inicjatywa ma na celu współpracę powiatów dla realizacji wspólnych celów – podkreśla Starosta Piski Andrzej Nowicki- z perspektywy rozwoju powiatu piskiego niezwykle istotne jest połączenie komunikacyjne z Mazowszem. Kluczową kwestią jest poprowadzenie między innymi przez powiat piski połączenia drogowego łączącego trasę S7 z trasą „Via Baltica”.

W najbliższym czasie w ramach prac nad projektem strategii odbywać się będą spotkania robocze. Prace nad dokumentem winny się skończyć w tym roku. Projekt strategii jeszcze w tym roku poddany zostanie również konsultacjom społecznym. Ostateczną treść strategii zatwierdzą uchwałami poszczególne rady powiatów. Opracowanie strategii rozwoju OF Południowe Mazury zwiększy szansę na realizację ujętych w niej celów ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

fot. Starostwo Powiatowe w SzczytnieKlauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE