You are hereNieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie bez składania oświadczenia w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie bez składania oświadczenia w sytuacji zagrożenia epidemicznego


By jakub.grodzki - Posted on 07 lipiec 2020

Starosta Piski przypomina, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby, którym udzielana jest pomoc prawna w punkcie działającym stacjonarnie, składają oświadczenie  o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Obecnie, w związku z sytuacją epidemiczną obowiązuje zarządzenie Starosty Piskiego z dnia 4 maja 2020 r. czasowo zawieszające bezpośrednie udzielanie porad. Oba punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na terenie powiatu piskiego udzielają porad na odległość: drogą telefoniczną oraz e-mailową. W związku z powyższym, osoby którym udzielana jest pomoc prawna za pomocą środków porozumiewania się na odległość, nie składają ww. oświadczeń.

W celu uzyskania porady należy wypełnić załączony wniosek o zgłoszenie porady na odległość. Skan podpisanego wniosku należy przesłać na e-mail Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl.

Telefonicznie lub e-mailowo zostanie umówiony termin porady. Porada zostanie udzielona telefonicznie lub e-mailowo.

Wszelkie zapytania na temat nieopłatnej pomocy prawnej prosimy kierować pod numer telefonu Starostwa Powiatowego w Piszu 87 425 47 00.

Do pobrania:

Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Wniosek - zgłoszenie porady na odległość


Wzór oświadczeniaKlauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE