You are hereNagroda dla Wojciecha Kassa

Nagroda dla Wojciecha Kassa


By admin - Posted on 06 listopad 2009

Pan Wojciech Kass Dyrektor Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu otrzymał nagrodę ...

Pan Wojciech Kass, dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, został tegorocznym laureatem Nagrody Literackiej „Nowej Okolicy Poetów”. Nagrodę tę przyznaje Towarzystwo Literackie im. Stanisława Piętaka za znaczący dorobek w dziedzinie poezji, prozy lub krytyki literackiej. Wyróżnienie to stanowi formę docenienia i zwrócenia uwagi na autorów, którzy wykraczają swą twórczością poza artystyczny szablon, których dokonania wyróżniają się w znaczący sposób lub idą niejako pod prąd modzie i estetyce.

Pan Kass został wyróżniony nie tylko jako poeta, ale również jako człowiek, który z Muzeum w Praniu uczynił „ośrodek promienny” prowadzący ważną działalność kulturotwórczą w wymiarze regionu i kraju.

Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE