You are hereNabór uczestników DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Nabór uczestników DO PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE


By aneta.ofman - Posted on 28 luty 2020
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje kolejną edycję -

„PROGRAMU
KOREKCYJNO- EDUKACYJNEGO
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE”:Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są  w szczególności do:

1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;

2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień  od  alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno– edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym


Program realizowany będzie w okresie 3 miesięcy - od września do listopada 2020 r.Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu redukcję zachowań agresywnych, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji oraz właściwego ich wyrażania.

Celem uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy  do kontaktu z Panem Konradem Klepackim, PCPR w Piszu, ul. Piaskowa 2, pokój nr 2. tel. 87/424 11 38.Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Piszu
/-/ mgr Magdalena Kleczkowska

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE