You are hereNabór uczestników do programu do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Nabór uczestników do programu do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie


By aneta.ofman - Posted on 19 sierpień 2020



Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowana jest kolejna edycja „Programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”










Oddziaływania korekcyjno- edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są w szczególności do:

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno- edukacyjnych;

  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno– edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym.

Program realizowany będzie w okresie 3 miesięcy - od września do listopada 2020 r.

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu redukcję zachowań agresywnych, kształtowanie postaw partnerstwa  i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji oraz właściwego ich wyrażania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu  z Panem Konradem Klepackim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, pokój nr 2, tel. 87/424 11 38

Dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie w Piszu
/-/ mgr Magdalena Kleczkowska


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje

 

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE