You are hereKonferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych

Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych


By admin - Posted on 06 listopad 2009

8 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyła się Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego, której organizatorami było starostwo, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego

 

      8 czerwca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu odbyła się Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego, której organizatorami było starostwo, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Konferencja rozpoczęła się omówieniem dotychczasowej współpracy starostwa z organizacjami pozarządowymi. Powiat udostępnił organizacjom własną stronę internetową i Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu, gdzie umieszczane są ważniejsze informacje dotyczące naszego sektora NGO. Starostwo wspiera również pozarządowców technicznie i jako skrzynka kontaktowa dla organizacji. W marcu Rada Powiatu Pisz uchwaliła plan współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok, w którym określone zostały cztery priorytety działań i dotacje na ich zrealizowanie. Powiat Piski stosunkowo szybko nadrabia zaległości w ożywianiu Trzeciego Sektora i dlatego został wytypowany, jako jeden z trzech samorządów w regionie, do realizacji pilotażowego programu współpracy samorządu z NGO, wypracowanego przez Sieć SPLOT. Program ten ma na celu opracowanie wieloletniego planu współpracy JST z NGO w taki sposób, aby w kolejnych latach jego realizacji modyfikowane było tylko priorytety działań i kwoty przeznaczone na ich sfinansowanie lub dofinansowanie. Powiat i Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego porozumiały się co do powołania wspólnej komisji opracowującej taki program. Prace komisji będą wspierane przez zewnętrznych ekspertów. Pozostała część konferencji dotyczyła omówienia Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie oraz dostępnych konkursach grantowych.

     
Tagi

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE