You are hereKomunikat w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji

Komunikat w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji


By aneta.ofman - Posted on 09 marzec 2021Starosta Piski przypomina, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Piskiego od  16 marca  2020 r.  do  odwołania odbywa się wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.Informacja o terminie przywrócenia wizyt osobistych w punktach zostanie zamieszczona na stronie www.powiat.pisz.pl

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa można:

 • zadzwonić pod numer telefonu 87 425 47 00 lub
 • zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy
 • wypełnić zgłoszenie porady na odległość (załącznik do komunikatu) oraz przesłać je do Starostwa Powiatowego w Piszu pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@powiat.pisz.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady


W obecnym stanie zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii beneficjent nie jest zobowiązany do składania pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może zgłosić wniosek o uzyskanie pomocy przez telefon, dzwoniąc pod nr 87 425 47 00.

WAŻNE!!!

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 708 z późn. zm.).
Przed udzieleniem pomocy prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis” (załącznik do komunikatu).

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można:

 • przesłać pocztą na adres:
  Starostwo Powiatowe w Piszu
  ul. Warszawska 1
  12- 200 Pisz
 • lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu 87 425 47 00; 87 425 46 90 (telefon czynny w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00) oraz pod adresem e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 1842 z późn.zm.); Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2020, poz. 2232 z późn. zm.)


Do pobrania:

wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE