You are hereInformator prawny. Prawa i obowiązki obywatelskie – prawo do sądu.

Informator prawny. Prawa i obowiązki obywatelskie – prawo do sądu.


By elzbieta.czaporowska - Posted on 14 czerwiec 2021

Informator prawny. Prawa i obowiązki obywatelskie – prawo do sądu

 


Do pobrania:

Informator prawny.
Prawa i obowiązki obywatelskie
- prawo do sądu

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach umowy z Powiatem Piskim realizuje zadanie publiczne „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.”.
Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Piski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Piskiego.

Informator prawny "Prawa i obowiązki obywatelskie – prawo do sądu" został opracowany w ramach działań z zakresu edukacji prawnej na podstawie ww. umowy.
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE