You are hereINFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2021 ROKU


By aneta.ofman - Posted on 11 marzec 2021

Starosta Piski przypomina, że w powiecie piskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszkańcy powiatu piskiego mogą uzyskać w nich nieodpłatnie pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie oraz mediację. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC?

 • W Piszu – jest to stały punkt prowadzony przez adwokatów, radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku. Punkt mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz i jest czynny:
  poniedziałek, wtorek od godz. 11.00 do 15.00,
  środa, czwartek, piątek od godz.10.00 do 14.00.

 • W Białej Piskiej – „mobilny punkt” prowadzony przez adwokatów i radców prawnych z organizacji pozarządowych i udziela porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego. Punkt mieści się w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej (pomieszczenie obok Sali gimnastycznej) ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska i jest czynny:
  poniedziałek, wtorek w godz. 11.00 do 15.00,
  środa, czwartek, piątek w godz. od 10.00 do 14.00.

DLA KOGO SĄ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, OBYWATELSKIE I MEDIACJE?
Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielenia usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady.

JAK UMÓWIĆ WIZYTĘ?
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/zapisy; lub pod numerem telefonu 87 425 47 00. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

WAŻNE !
Wyjątek od udzielania porad osobiście stanowi:

 • Usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu. Takim osobom usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, poza punktem, w miejscu którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu wskazanym do rejestracji 87 425 47 00.
 • Świadczenia usług w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem.


JAKIE SPRAWY OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?
 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym praz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach wymienionych w pkt.1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • Nieodpłatną mediację, lub
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, radcy podatkowego lub rzecznika patentowego i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.JAKIE SPRAWY OBEJMUJE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?
Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenia wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, maja możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinie, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz organizację pozarządową.

INTEGRACJA Z INNYMI FORMAMI DARMOWEJ POMOCY Jeżeli przedstawiony przez uprawnionego problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej albo porady obywatelskiej, wówczas udzielający porady informuje o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

Do pobrania:

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku.


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego w 2021 r..
 

 

 

 

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE