You are hereinformacja

informacja


By aneta.ofman - Posted on 21 lipiec 2020

ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
komunikat z dnia 23.10.2020 r.
W związku z szybko rosnącą falą zachorowań oraz objęciem całego kraju strefą „czerwoną”, w trosce o bezpieczeństwo Klientów i pracowników starostwa, podjąłem decyzję o ograniczeniu bezpośrednich wizyt w urzędzie.

 • ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa Klientów, obsługa odbywać się będzie nadal w trybie ciągłym, na specjalnie wyznaczonych DWÓCH stanowiskach, przez tzw. "okienka".
 • KLIENCI OBSŁUGIWANI SĄ W GODZ. 08.00- 14.00.
 • we wszelkich sprawach urzędowych można kontaktować drogą telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta: kontakt tel. (087) 425 47 00; fax 087 425 47 01. Pracownicy BOK przekierują Państwa telefonicznie do właściwych wydziałów, gdzie ustalone zostaną zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy.
 • numery telefonów do wydziałów urzędu dostępne są również na stronie: www.bip.powiat.pisz.pl
 • sprawy urzędowe załatwiać można: drogą mailową: sekretariat@powiat.pisz.pl , listownie oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP.
 • wnioski i pisma wrzucać można do skrzynki listownej mieszczącej się przed drzwiami wejściowymi, po lewej stronie, prosimy o wpisywanie numerów kontaktowych .
 • Wgląd do akt postępowań administracyjnych zostaje ograniczony. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.
 • osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z terytorium UE mogą dokonać zgłoszenia rejestracji pojazdu https://www.esp.pwpw.pl/
 • Od dnia 2 listopada do odwołania, wizyty w Wydziale Komunikacji odbywać się będą tylko po umówionym telefonicznie terminie wizyty. Szczegóły: http://powiat.pisz.pl/?q=artykuly-wydzia-komunikacji


 • W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.  Starosta Piski /-/ mgr Andrzej Nowicki
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE