You are hereDODATKOWY MILION NA WSPARCIE MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO

DODATKOWY MILION NA WSPARCIE MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO


By aneta.ofman - Posted on 21 lipiec 2020

Decyzją Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Powiat Piski otrzymał 1 mln złotych w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pracy.

Decyzja jest odpowiedzią na wnioski Starosty Piskiego  o uruchomienie dodatkowych środków dla naszego Powiatu  w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Dysponowane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy  w Piszu środki, służyć będą łagodzeniu skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej.

W najbliższym czasie informować będziemy Państwa o konkretnych działaniach w zakresie dysponowania tymi środkami.
Przypominając, władze Powiatu Piskiego mając na uwadze możliwe skutki pandemii, bardzo szybko podjęły starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na wsparcie w tym zakresie. Pierwsze rozmowy na ten temat podjął już w kwietniu Starosta Piski w czasie wideokonferencji z Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Panią Aliną Nowak. W maju przedstawiciele Zarządu Powiatu, Panowie Marek Wysocki i dr Waldemar Brenda odbyli spotkanie w tej sprawie z Panią Wiceminister.

Chcielibyśmy również zaznaczyć, że powyższe działania cały czas mocno wspierał Pan Poseł Jerzy Małecki. To nie pierwszy raz kiedy Pan Poseł wspiera działania na rzecz naszego powiatu, za co w imieniu mieszkańców dziękujemy.


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE