You are hereAPEL DO MINISTRA INFRASTRUKTURY

APEL DO MINISTRA INFRASTRUKTURY


By aneta.ofman - Posted on 23 luty 202122 lutego, parlamentarzyści i samorządowcy z województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego, podpisali wspólny apel kierowany do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku od węzła Kolno aż do Pisza.W liście zwrócono uwagę na fakt, iż wspomniana droga stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych z kierunku Warszawy na Mazury, a stale zwiększający się ruch pojazdów na tym odcinku powoduje zmniejszenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Jak wspomniano w liście, w roku 2020 w okresie od maja do września wykonano pomiary ilościowe natężenia ruchu, które wykazały do 14 700 pojazdów na dobę. Wskazano również na powiększającą się liczbę zdarzeń drogowych na tym odcinku.

Modernizacja drogi nie tylko poprawiłaby bezpieczeństwo i komfort podróżowania, ale przyczyniłaby się także do skrócenia czasu przejazdu, ułatwienia ruchu turystycznego oraz wzmocnienia walorów gospodarczych regionu.

Podpisanie apelu miało miejsce w Wincencie, w symbolicznym miejscu wskazującym granicę powiatów piskiego i kolneńskiego. W wydarzeniu z ramienia Powiatu Piskiego uczestniczył przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda.
Jednym z inicjatorów spotkania był Poseł Jerzy Małecki.
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE