You are hereNOWOŚCI NA STRONIE

NOWOŚCI NA STRONIE


SZPITAL OTRZYMA SAMOCHÓD DO PRZEWOZU MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO


Jak już wcześniej pisaliśmy, na liście podmiotów leczniczych wyznaczonych do przekształcenia  w jednoimienny szpital zakaźny, wskazany dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem, znalazł się między innymi Szpital Powiatowy w Piszu.

Już z momentem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, Powiat Piski rozpoczął działania przygotowujące do realizacji szeregu konkretnych zadań. Takie przygotowania rozpoczęły się również we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym w piskim Szpitalu.

POWIAT PISKI WOBEC EPIDEMII


Kolejne ograniczenia wprowadzane w kraju w związku z epidemią koronawirusa nakładają także na władze samorządowe określone prawem przygotowania, ale także działania, które mogą lokalnie zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się niebezpiecznego wirusa lub stanowią niezbędną, choć niekiedy doraźną reakcję na wciąż zmieniająca się sytuację. Szczególnie ważnym narzędziem w tych działaniach jest prawidłowy obieg informacji.

OGRANICZENIE W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA


KOMUNIKAT nr 6 z dn. 15.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGOW związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Piskiego,w tym pracowników starostwa,
Starosta Piski podjął decyzję o wprowadzeniu stanowczych ograniczeń w bezpośredniej obsłudze Klientów Starostwa Powiatowego w Piszu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Obowiązujące od dnia 16 marca 2020 r. zasady pracy starostwa:

- urząd starostwa zostaje zamknięty, ograniczona do niezbędnego minimum zostaje bezpośrednia obsługa Klientów

- urząd funkcjonować będzie w godzinach, tj. w godz. 08.00- 14.00

- obsługa klienta odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu zasad obsługi z właściwymi w poszczególnych sprawach wydziałami

- we wszelkich sprawach urzędowych należy kontaktować się drogą telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta: kontakt tel. (087) 425 47 00; fax 087 425 47 01.

- Pracownicy BOK przekierują Państwa telefonicznie do właściwych wydziałów, gdzie ustalone zostaną zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy

- bezpośrednie numery telefonów do wszystkich wydziałów urzędu dostępne się pod linkiem: http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=19

- sprawy urzędowe załatwiać mogą Państwo także: drogą mailową- sekretariat@powiat.pisz.pl, listownie oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP

- Zaświadczenia będą wydawane wyłącznie drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslu.... Wgląd do akt postępowań administracyjnych nie będzie w tym okresie możliwy. Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt

- osoby które nabyły lub sprzedały pojazd zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej proszone są, aby dokonywały zgłoszenia nabycia bądź zbycia pojazdu drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego

- osoby które sprowadziły pojazd, niebędący nowym pojazdem, z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprasza się aby dokonały zgłoszenia rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na stronie https://www.esp.pwpw.pl/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.

Apelujemy o ograniczenie załatwianych spraw do niezbędnego minimum.

Prosimy Państwa o rozpowszechnianie niniejszego komunikatu, za co z góry dziękujemy.

Prosimy też o śledzenie dalszych informacji i komunikatów umieszczanych na stronach internetowych Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz www.bip.powiat.pisz.pl

Wszelkie komunikaty zamieszczane są również na bieżąco na profilu społecznościowym piskiego starostwa: https://www.facebook.com/Starostwo-Powiatowe-w-Piszu-106793270945686/

Decyzja Starosty Piskiego obowiązuje do odwołania.
POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZADZANI KRYZYSOWEGO


W dniu 17 marca w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie spotkania omówiono ogólną sytuację w powiecie piskim oraz procedury związane z realizacją szeregu zadań nakładanych na instytucje, w związku z zabezpieczeniem mieszkańców Powiatu Piskiego.


Przedłużenie terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu


KOMUNIKAT nr 4 z dn. 13.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGOInformujemy, że zmianie ulegają terminy: składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły w załączeniu.

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA APTEKI CEFARM


KOMUNIKAT nr 3 z dn. 13.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGO

W związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników Apteki Cefarm, 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2,  od dnia 13.03.2020 r. do odwołania, w dni powszednie Apteka będzie czynna w godzinach 7.30-19.00.
Ponadto Apteka Cefarm nie będzie pełniła dyżuru nocnego w dniu 16.03.2020 r. Starosta Piski podejmuje działania, aby rozwiązać zaistniały problem.

KOMUNIKAT


KOMUNIKAT nr 2 z dn. 12.03.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PISKIEGODbając o bezpieczeństwo Mieszkańców powiatu piskiego oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,zwracamy się do Państwa z prośbą  o ograniczenie bezpośrednich wizyt w urzędzie starostwa.

Zachęcamy do korzystania z usług urzędu po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie wizyty. Informujemy ponadto, że jest możliwość korzystania z usług za pośrednictwem e-PUAP.Numery telefonów do wszystkich wydziałów urzędu dostępne się pod linkiem
http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=19

NUMER BIURA OBSŁUGI KLIENTA
(087) 425 47 00 FAX (087) 425 47 01


PROSIMY O ZAMAWIANIE WIZYTY DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI PRZEZ INTERNET
http://rejestracja.powiat.pisz.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zapytania, prośby, mogą Państwo przekazywać drogą e-mail
na adres: sekretariat@powiat.pisz.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apelujemy
o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji samorządowej.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZALECENIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM
Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE